spherical, mercator, osm, xyz, google, virtual earth, tile

WebGIS Laagoons

Klikk for å zoome

Bioforsk - WebGIS

Private avløpsløsninger i norske kommuner


Bioforsk - WebGIS
 Veiledning
 Kartet viser statistikk over private avløpsløsninger pr kommune i 2015, hentet fra SSB.

Klikk i kartet eller velg kommune i listen til venstre.
 
Tjenesten er utviklet av
 NIBIO
 Sist oppdatert: 27.12.2016
Kommune